วิธีการเล่น

1.คำถามมี 3 ชุด แต่ละชุดจะมีคำถาม 12 ข้อ (มีสไลด์ทั้งหมด 3 สไลด์)
2.แต่ละชุด จะให้เวลาในการถาม 15 นาที
3.จะใช้เวลา แต่ละข้อนานเท่าไหร่ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องตอบให้ครบทั้ง 12 ข้อ
4.แต่เมื่อครบ 15 นาที ต้องหยุดจากคำถามชุดเดิม เพื่อเปลี่ยนไปคำถามชุดต่อไป
5.เมื่อถามครบ 3 ชุด ให้จ้องตากันเป็นเวลา 4 นาที ห้ามพูด
6.แบ่งว่าใครจะเป็น A ใครเป็น B คนที่เป็น A เริ่มถามก่อน จากนั้นให้ B ตอบ เมื่อ B ตอบเสร็จ ให้ A ตอบต่อ คำถามต่อไปให้ B เป็นคนเริ่มถามก่อน สลับกันไปเรื่อยๆ
7.ยิ่งคุณเปิดเท่าไหร่ คู่ของคุณก็จะยิ่งเปิดมากเท่านั้น ขอให้สนุกครับ